podpora

Pomůžeme Vám se všemi nezbytnými odbornými činnostmi.

Součástí spolupráce je i zajištění výběrových řízení na dodavatele, zajištění zpracování odborných studií a posudků, studií proveditelnosti, CBA atd...

Získání dotace na konkrétní projekt vyžaduje mít k dispozici nezbytné dokumenty požadované poskytovatelem dotace. Množství těchto dokumentů je natolik odborné povahy, že se nepředpokládá jejich zpracování vlastními silami žadatele a proto jsou obvykle náklady na jejich pořízení uznatelným nákladem projektu až do povolené výše.  

Jejich zpracování zahrnuje výběr vhodného dodavatele, stanovení správných podmínek respektujících požadavky dotačního programu a vyhotovení v požadovanou dobu. Dlouhodobě spolupracujeme s odborníky, kteří mají aktuální znalosti o specifických požadavcích a pravidlech jednotlivých programů a jsou tedy schopni kvalitně připravit požadované materiály.

V případě historicky již zpracovaných materiálů jsme schopni zajistit jejich kontrolu z hlediska specifických požadavků dotačních programu, případně zajistit jejich aktualizaci či optimalizaci.