Reference

Přehled vybraných žádostí o podporu z veřejných zdrojů:

 • Sdružení obcí regionu LVA - Vybudování informační sítě mikroregionu
 • Obec Pasohlávky - PD projektu lázeňského centra
 • Sdružení pěstounských rodin    - Rekonstrukce Domu na půli cesty
 • Sdružení Westfalia - Linden - Výstavba PZ
 • Obec Dolní Domaslavice - Vybudování cyklostezky v obci Dolní Domaslavice
 • Obec Pstruží - Rekonstrukce části cyklotrasy č. 6007 „Brána Beskyd“
 • Město Štramberk - Rekonstrukce místních komunikací s vyznačením cyklotras
 • Obec Jeseník nad Odrou - Stavební úpravy Kulturního domu
 • Obec Mořkov - Víceúčelové hřiště FUNNY SPORT
 • Obec Mošnov - Rekonstrukce sportovního areálu
 • Obec Dobratice - Revitalizace cyklotrasy C10 Harenda - Komorní Lhotka
 • Mikroregion Bystřice-Nýdek - Vybudování informační infrastruktury SO
 • Obec Iváň - Vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem v Ivani
 • Obec Dolní Loučky - Víceúčelové hřiště při ZŠ Dolní Loučky
 • Obec Stanoviště - Snížení energetické náročnosti OÚ Stanoviště
 • Obec Zakřany - Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ
 • Obec Přítluky - Výstavba turistické stezky a rozhledny v katastru obce Přítluky
 • Obec Dolní Bečva - Oprava místních komunikací v obci Dolní Bečva
 • Obec Hutisko-Solanec - Oprava místních komunikací v obci Hutisko-Solanec
 • Obec Kunčice pod Ondřejníkem - Oprava místních komunikací v obci Kunčice pod Ondřejníkem
 • Obec Raškovice - Dokončení rekonstrukce ZŠ a přístavba tělocvičny
 • Město Štramberk - Provedení staveních úprav a udržovacích prací na místních komunikacích
 • Město Židlochovice    - Židlochovice - Rekonstrukce ul. Kpt. Rubena
 • Obec Vranovice - Opravy chodníků a místních komunikací
 • Město Hrušovany nad Jevišovkou - Rekonstrukce místních komunikací - II etapa
 • Obec Dobratice - Rekonstrukce a přístavba základní školy Dobratice
 • Obec Dolní Domaslavice - Prostranství před budovou  OÚ
 • Obec Návsí - Most přes řeku Olši u Budzoše
 • Obec Nýdek - Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Nýdek
 • Obec Václavovice - Přestavba a přístavba školní družiny
 • Obec Studené - Oprava kulturního domu v obci Studené
 • Obec Bystřice - Rekonstrukce místních komunikací s vyznačením cyklotras „K Loučce“ a „Hradecké zadky“
 • Obec Bystřice - Výstavba technické infrastruktury pro průmyslovou zónu Škubňa
 • Obec Bystřice - Bystřice – doplnění vodovodu HTP od pekárny Lisztwan po hranici s Nýdkem
 • Obec Pstruží - Stavební úpravy školy a tělocvičny v obci Pstruží
 • Obec Suchdol - Kanalizace a ČOV Suchdol nad Odrou - II. etapa
 • Obec Životice u Nového Jičína - Kanalizace splašková – Životice u Nového Jičína
 • Obec Životice u Nového Jičína - Modernizace sportovního areálu Životice u Nového Jičína
 • Obec Košařiska - Víceúčelové hřiště v obci Košařiska
 • Obec Český Těšín - Venkovní sportoviště u ZŠ Komenského
 • Obec Václavovice - Přestavba školní družiny na sportovně turistické centrum
 • TJ Sokol Pstruží - Rekonstrukce areálu volejbalového hřiště
 • Obec Dobrá - Rekonstrukce ZŚ Dobrá
 • Obec Horní Domaslavice - Centrum obce Horní Domaslavice
 • Obec Jeseník nad Odrou - Centrum obce Jeseník nad Odrou – zklidnění dopravy
 • Obec Krmelín - dokumentace pro územní rozhodnutí kanalizace a ČOV v obci Krmelín
 • Obec Staré Město - Centrum pro výuku a volnočasové aktivity dětí a dospělých
 • Obec Mikulovice - Územní plán obce Mikulovice
 • Obec Blučina - Snížení energetické náročnosti budovy KB Blučina
 • Obec Suchov - Suchov, zateplení budovy obecního úřadu
 • LPP Retail Czech Republic, s.r.o. - Zvyšování kvalifikace zaměstnanců
 • Základní škola a mateřská škola, Ježov - Rekonstrukce – zhodnocení tělocvičny u ZŠ Ježov
 • Městys Blížkovice - Oprava chodníku – městys Blížkovice
 • Obec Opatovice nad Labem - Dovybavení sběrného dvora – obec Opatovice nad Labem
 • Obec Dolní Dunajovice - Snížení prašnosti v obci Dolní Dunajovice
 • Obec Kopřivná - Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Kopřivná
 • Obec Opatovice - Rozšíření budovy mateřské školy v obci Opatovice
 • Obec Křoví - Snížení prašnosti v obci Křoví
 • Obec Petrovice - Rozšíření systému pro separaci a svoz odpadů
 • Obec Hodějice - Snížení prašnosti v obci Hodějice
 • Obec  Lučina - Snížení energetické náročnosti budovy OU
 • Obec Dolní Loučky - Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dolní Loučky
 • Obec Blučina - KB Blučina - využití odpadního tepla
 • Obec Okříšky - Rybník Pilný – 1. etapa budování rekreačního zázemí
 • Obec Zbyslavice - Revitalizace stromové zeleně v obci Zbyslavice – lokalita Dolní louky