Kvalifikované odpovědi

Máte dotazy k Vašemu projektu, případně záměru nebo zájem o další informace? 

Pokud máte jakýkoliv dotaz k Vašemu projektu, či záměru obraťte se na nás, připravíme Vám komplexní relevantní informace.

Ve všech fázích projektu, ať přípravě, realizaci, či financování je třeba mít k dispozici aktuální informace. Nejen o požadavcích daných dotačních programů na formu a obsah povinných dokumentů, ale o veškerých povinnostech příjemce dotace. Jedná se především o průběžně připravované dokumenty, závazné indikátory či termíny. Opomenutí ze strany žadatele může mít za následek bohužel i krácení dotačních prostředků.

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se problematiky dotací, rádi pro Vás připravíme relevantní odpovědi. Jedná se nejenom o prověření možností vhodných dotačních programů pro Váš záměr, případně všech dotačních možností které by přicházeli v úvahu z hlediska žadatele či záměru.

I v průběhu již schváleného projektu může být potřeba mít k dispozici informace jak správně administrovat projekt, jak případně řešit nenadálé změny v realizaci, další požadavky ze strany řídících orgánů dotačního programu a další.

Vzhledem k častým aktualizacím metodických předpisů jednotlivých dotačních programů se mohou měnit i povinnosti žadatele, a to nejen co se týče rozsahu materiálů požadovaných poskytovatelem dotace, ale i jejich formy, případně termínů pro předkládání ze strany žadatele. velké množství různých dotačních programů proto klade zvýšené nároky na příjemce dotace.