Vítejte na stránkách Centra regionálních služeb

Zabýváme se poradenstvím pro programy EU i pro tuzemské dotační programy, nabízíme Vám pomoc při zpracování projektů a vyřízení náležitostí spojených se získáváním dotací z těchto programů.

Zaměřujeme se především na poradenství v oblasti dotačních možností pro projekty veřejného i privátního sektoru. Poskytujeme kompletní servis při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů pro města a obce počínaje výběrem vhodného dotačního titulu, vypracováním žádosti, přes realizaci výběrových řízení, až po vyhodnocení celé akce. A to především v oblasti infrastruktury cestovního ruchu, životního prostředí, rozvoje venkova, lidských zdrojů, základní technické infrastruktury, IT a dalších.

Stávající podoba našich služeb vychází z předchozích, mnohaletých zkušeností v oblasti projektového řízení a financování, řízení komunálních projektů a know how z oblasti žádostí o finanční podporu jak z národních tak nadnárodních zdrojů.

 

 

Činnost se zaměřuje především na:

 

  • identifikace a definování možných zdrojů financování daného projektu
  • analýza těchto programů, legislativních, technických a formálních požadavků, které je nutné dodržet při žádosti o dotaci
  • analýza projektů ve vztahu k těmto požadavkům, vyhodnocení optimálních dotačních možností, včetně doporučení věcného postupu
  • navržení optimální struktury financování ve vztahu k možným zdrojům (domácím i zahraničním)
  • zpracování kompletní žádosti o dotaci, včetně povinných příloh a elektronické verze
  • projektové řízení a administrace projektu, vypracování hodnoticích zpráv
  • kompletní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • vzdělávací kurzy ve státní správě, samosprávě

 

Naše zkušenosti při výběru zdroje financování, zpracování projektů a jejich následné realizaci mohou pomoci překonat často velmi složité procedury spojené se žádostí o finanční zdroje např. ze strukturálních fondů EU.